Cocksin koulutukset suurmenestys

Käsipalloseura Riihimäen Cocksin tärkeänä strategisena tavoitteena on kouluttaa vapaaehtoisia aikuisia sekä nuorempiakin toimimaan erilaisissa tehtävissä käsipalloilun edistämiseksi. Syksyn 2016 aikana Cocks on kutsunut koolle jo useita erilaisia koulutuksia, joista on ollut jo hyötyä mutta myös saatu paljon oppia koulutusten kehittämiseksi. 
”Omasta kokemuksesta uskallan väittää, että kouluttaminen ei pelkästään lisää tietoa ja osaamista. Ennen kaikkea koulutuksessa käyminen lisää myös itseluottamusta lähteä mukaan erilaisiin tehtäviin. Esimerkiksi syksyn ensimmäisestä huoltajakoulutuksesta sain sellaista palautetta, että junioripelaajan ensiapuun annetut vinkit ja ohjeet saivat aikaan huojennusta, ettei homma olekaan kovin vaikeaa. Koulutuksissa käyminen madaltaa kynnystä lähteä toimimaan.” toiminnanjohtaja Tommi Lindroos kertoo.
 ”Suosittelen huoltajia ja valmentajia tutustumaan terveurheilija.fi -sivustoon. Siellä on paljon hyvää materiaalia ja ennaltaehkäiseviin harjoitteisiin.” hehkuttaa Antero Puisto.
 Cocksin koulutuksiin ovat tervetulleita jo valmiiksi aktiiviset toimijat, lajista kiinnostuneet jotka haluaisivat olla lajin parissa tekemisissä tai vaikkapa täysin käsipalloa ennestään tuntemattomat vanhemmat.
 ”Kirjurikoulutuksessa meillä oli paikalla 34 ihmistä, joka on mielestäni todella hyvä määrä. Kouluttajana oli Minna Niemi, joka pitää pöytäkirjaa miesten joukkueen liigaotteluissa ja mukana tuomarin näkökulmasta oli kertomassa Markku Tuomi. Koulutusluennon lisäksi porukka kävi yhdessä täyttämässä toisiaan tukien pöytäkirjan B-poikien ottelun katsomossa. Saamamme palautteen perusteella madallamme seuraavassa kirjurikoulutuksessa aloitustasoa vielä hieman. Minusta on tärkeää, että pidämme kirjurikoulutuksen joka syksy ja saamme etenkin F- ja E-ikäluokkien vanhemmista mukaan mahdollisimman monta. Näin saamme vanhemmat mukaan lasten urheiluharrastukseen ja heistä apua mahdollisesti lapsen koko junioriuran ajaksi.” Lindroos kuvailee.
 Joukkueenjohtaja- ja huoltajakoulutusten sisällöt muokkautuivat etukäteistoiveiden perusteella. Joukkueenjohtajille esiteltiin ensimmäisessä koulutustilaisuudessa juniorijoukkueiden kirjanpidon yhtenäistämistä ja korostettiin ikäluokkien keskinäistä tiedonvaihtoa.
 ”Kyllä minä huomasin, että paras tapa kouluttaa joukkueenjohtajia on koota ihmisiä yhteen keskustelemaan asioista tiettyjen teemojen ympärillä. Keskustelun ja perinteensiirron kulttuuri seurassa tuo sen, ettei jokaisen tarvitse kehittää omaa toimintatapaansa täysin alusta. Lisäksi tämänkaltainen vertaistuki lisää jälleen kerran sitä itseluottamusta toimia. Minunkin tehtävänäni on nyt koota joukkueenjohtajia yhteen säännöllisesti.” Lindroos kertoo.
 
Valmentajien koulutus on jatkuva prosessi
 
Uutena valmennuspäällikkönä aloittaneen Thomas Lindströmin ensimmäisinä askeleina ovat olleet valmentajiin tutustuminen sekä heidän toivomuksiensa ja koulutustarpeiden kartoitus. Työ on aloitettu ryhmäkeskusteluin sekä valmentajaklubin tapaamisissa.
”Cocksin junioritoiminnan yksi haaste on urheilullisuuden tuominen päivittäiseen tekemiseen. Käsipallotekniikka on tärkeää, mutta sitä ei pääse käyttämään kentällä, mikäli pelaajan liikunnallisuus rajoittaa tekniikan esilletuontia pelissä. Hyvästäkään tekniikasta ei saa maksimaalista hyötyä ennen kuin on fyysisesti urheilija.” Thomas Lindström kertoo.
”Ensimmäinen asia, jota kävimme läpi, oli koordinaatioharjoittelu ja sen tärkeys käsipallossa. Tavoite on saada pelaajat riippumattomiksi omasta kehostaan, ja sen jälkeen pallosta, jotta voivat keskittyä pelinlukuun.” Lindström summaa.
Valmentajien osaamisen kehittäminen Cocksissa jatkuu läpi vuoden eri teemoja hyödyntäen. Yhteistyötä koulutuksissa on tehty jo esimerkiksi Riihimäen Kiskon kanssa ja jatkoa tälle yhteistyölle on tulossa lisää.