Riihimäen Cocksin sääntömääräinen vuosikokous

Käsipalloseura Riihimäen Cocks ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen kevätkokoukseen 2.3.2023, Cocks-areenalle (Hj. Elomaan katu 4, 11130 Riihimäki) klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita ovat:

1. Avataan kokous

                             2. Valitaan kokoukselle

                             a. puheenjohtaja

                             b. sihteeri

                             c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

                             d. ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6. Vahvistetaan liittymis-, jäsen ja kanattajajäsenmaksujen suuruus

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

9. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle

10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäse-nenä

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat a. Sääntöjen muuttaminen

13. Päätetään kokous

Yhdistyksen kokouksessa äänioikeutettuja ovat jäsenmaksunsa kaudelta 2022-2023 kokouspäivään mennessä jäsenmaksunsa maksaneet.

Varaudu esittämään jäsenmaksun suorittamisen tosite ennen kokousta

Riihimäellä 2.2.2023

Riihimäen Cocks ry:n hallitus